Acasa
Company
Services
Solutions
Contact

  

Facilitati

1. Prezentare

            Parcul Industrial Moreni - infrastructura de afaceri - înființat conform prevederilor Hotărârii de Guvern, prin divizarea Uzinei Automecanica Moreni producătoare de tehnică militară. Infrastructura este gestionata de societatea administrator SC Moreni Parc Industrial SA avand ca unic actionar Consiliul Judetean Dâmboviţa.

            Parcul Industrial din Moreni este amplasat in judetul Dambovita in zona de est a Municipiului Moreni si deține o suprafata totala de 252.266 mp din care 32.683 mp suprafata construita.

            Municipiului Moreni este un oras cu vechi traditii industriale si se afla la o distanta de 20 km fata de municipiul Targoviste, reședința judeţului unde se afla sediul Consiliului Judetean Dambovita.

            Parcul Industrial Moreni a fost reabilitat prin Programul Operational Regional 2007-2013, proiect care a fost finalizat la sfarsitul anului 2015.

S-au realizat in cadrul proiectului urmatoarele lucrari:

-modernizarea a 13  hale industriale din cadrul structurii de afaceri,

-modernizarea şi extinderea reţelelor de bază ale infrastructurii (apă, canalizare menajeră şi pluvială, reţea electrică şi telecomunicaţii, inclusiv cablarea şi conectarea la internet),

-modernizarea şi extinderea sistemului de circulaţii auto din interiorul parcului,

-realizarea unei clădiri noi (clădire monitorizare acces şi înregistrare consumuri - Cabină Poartă),

-sistematizarea terenului.

-realizarea unui racord nou de alimentare cu energie electrică de 20 Kv

            În anul 2014, a fost finalizată, cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, montarea unei hale de producție în suprafață de 1683 mp unde își desfășoară activitatea 274 salariați

            Consecvenți  în îndeplinirea principalelor obiective ( crearea de locuri de muncă, recunoasterea ca lideri în ceea ce privește serviciile pe care le oferim clienților, profit pentru acționari) în toată perioada de funcționare a parcului au fost îndeplinite principalele criterii pentru parcurile industriale ( grad de ocupare 93% și indice de ocupare 64,57).

La sfârșitul anului, în parcul industrial activau un număr de 31 de firme cu contracte de locațiune, superficie și concesiune.

            Obiectul de activitate este foarte diversificat:

            - repararea echipamentelor specifice activității de foraj          

              petrolier

            - operațiuni de mecanica generală

            - confecții metalice

            - confectii textile

            - fabricarea de mobilier

            - depozitare


  

Spații de producție și depozitare de închiriat.

Teren fără construcții pntru închiriat și concesionat/ superfici.

Asigurare utilităţi: energie electrică, gaze, apă și canalizare.

Drumuri modernizate.

Control acces și perimetru (monitorizare video).

Servicii de telecomunicații și intranet.

Scutirea de taxe și impozite pe teren si clădiri.


  

Solutii

Brown field : 15,2 ha / grad de ocupare 96%

Green field : 10 ha / grad de ocupare 42,1 %

Suprafete

Perspective

            Extinderea suprafeței de teren fără construcții ( asocierea cu primăria municipiului Moreni)

            Creșterea potențialului de dezvoltare a diferitelor activități economice din zonă, structura de afaceri ce va funcționa în cadrul Moreni Parc Industrial SA devenind astfel un punct de atracție a investitorilor, creșterea numărului de agenți economici în parcul industrial, ducând implicit la creșterea numărului de locuri de muncă și a ratei de ocupare în cadrul societății Moreni Parc Industrial după finalizarea proiectului.

            Realizarea unui incubator de afaceri.

S MORENI PARC INDUSTRIAL SA

Consiliul Judetean Dambovita